نردبان کابل، نوعی سازه ساختمانی است که به منظور کابل کشی و هدایت کابل در ساختمان ها استفاده می شود. از آن می توان هم به صورت عمودی و هم به صورت افقی در ساختمان سازی، استفاده نمود. این نوع نردبان ها، به دلیل وزن سبکی که دارند، نسبت به سازه های دیگر بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند و در مجموع موجب ایجاد نوعی نظم و یکنواختی در اتصال کابل ها و سیم های ساختمانی می شوند. آن ها در انواع مختلفی طراحی و وارد بازار می شوند.

در مدیریت سیستم کابل ها و سیم هایی که در ساختمان ها و کارخانه ها به کار برده می شوند نردبان کابل یکی از مهمترین اجزا آن است. نقش این قطعه در محافظت و نگهداری از وزن کابل در مکان های به خصوصی است. به طور معمول در کلیه فضاهای سرپوشیده و یا رو باز از آن استفاده می کنند.

 

 

نردبان کابل تولید و عرضه مستقیم