لیست قیمت پریزهای کف خواب (چهار تایی) به ریال میباشد.

پریز کف خواب استیل آلومینیوم(دایکاست)
1100000 1100000