لوله فولادی برق ابزاری هستند که همانند یک روکش کار می کنند و می توانند کابل هایی را که از داخل آن عبور می کنند را در مقابل آسیب دیدن یا تماس بی واسطه اشخاص با آنها حفاظت نمایند.

به کارگیری این لوله های فولادی همواره در تاسیسات اداری، هتل ها، منازل، فروشگاه ها ، هتل ها و… متداول می باشد اما منوط به مکان مدنظر بایستی لوله ای با جنس مطلوب را تعیین نمود به عنوان مثال برای مصارف صنعتی استفاده از لوله فولادی یا گالوانیزه مطلوب می باشد.لوله فولادی برق به علت استقامت بسیار زیاد دارای مصارف صنعتی وسیع تری نسبت به اقسام دیگر می باشد.

لوله فولادی برق