تهیه و توزیع انواع سیم و کابل فشار قوی و ضعیف دارای استاندارد و
کابلهای خودنگهدار، ابزار دقیق، XLP، مخابراتی، نسوز، آلومینیوم و آرموردار (با تاییدیه وزارت نیرو)

عامل فروش سیم و کابل سیمند ابهر، همدان، افشارنژاد، کسری و….