آدرس دفتر فروش: تهران- لاله زار جنوبی
تلفن :  33988547 – 33957621 – 33957620
فکس : 33988943
همراه : 09198044794 سامانی (مدیر فروش)
آدرس کارخانه : تهران، قرچک ورامین، قلعه نو املاک
Instagram : sinicablearia