آدرس دفتر فروش: تهران- لاله زار جنوبی
تلفن :  ۳۳۹۸۸۵۴۷ – ۳۳۹۵۷۶۲۱ – ۳۳۹۵۷۶۲۰
فکس : ۳۳۹۸۸۹۴۳
همراه : ۰۹۱۲۱۷۱۴۶۰۰ سامانی (مدیریت)
همراه : ۰۹۱۲۱۱۶۸۰۱۱ سامانی (مدیر فروش)
آدرس کارخانه : تهران، قرچک ورامین، قلعه نو املاک
Instagram : sinicablearia
Call Now Buttonتماس با مدیر فروش