لیست قیمت لوله های فولادی

لیست قیمت لوله های فولادی به ریال و به ازای هر متر در شاخه های سه متری میباشد

سایز لوله
مشکیگالوانیزه سرد
آبکاری گرم
لوله سایز pg 11
۱۳۳۰۰۰۲۴۰۰۰۰
لوله سایز pg 13/5

۱۳۷۰۰۰
۲۶۰۰۰۰
لوله سایز pg 16

۱۵۳۰۰۰۲۸۵۰۰۰
لوله سایز pg 21
۱۸۳۰۰۰
۳۴۵۰۰۰
لوله سایز pg 29

۳۳۵۰۰۰۴۴۵۰۰۰
لوله سایز pg 36
۴۴۵۰۰۰
۵۴۵۰۰۰
لوله سایز pg 48
۵۶۰۰۰۰
۷۶۰۰۰۰
Call Now Buttonتماس با مدیر فروش